Naładuj baterię z Helą (2017)


Sesja zdjęciowa przygotowana na potrzeby kampanii internetowej facebook/instagram dla instruktorki cross / trenerki personalnej Heli Ignatowskiej.


Recent Portfolios