Struktury Kultury (2016)


Reportaż fotograficzny zrealizowany w ramach projektu Struktury Kultury programu Bardzo Młoda Kultura.